یاقوت

یاقوت

یاقوت توده های عظیم متشکل از مواد مذاب ، ماگما نام دارند که آن چه را که برای تشکیل اغلب سنگ های گوهرین لازم است تامین می کند . مواد مذاب در اعماق زمین از قسمت های ضعیف پوسته به آرامی به نزدیکی سطح زمین حرکت می کنند و زمانی که درجه حرارت به محدوده […]

ادامه مطلب
الماس

الماس

الماس الماس تنها گوهری است که از یک عنصر تشکیل شده است ازنظر تئوری الماس کربن خالص است اما برسی هایی که بر روی الماس انجام گرفته است نشان دهنده آن است که 99.95 درصد الماس کربن ومیزان باقیمانده می تواند از عناصر مختلف باشد در حدود 25 عنصر مختلف می توانند به صورت ناخالصی […]

ادامه مطلب